RFRI Onderzoeksinterview

Onderzoeksinterview:

parlementairinterview
investigativeïnterview
anamneseïnterview
journalistiekinterview
incidenteninterview
researchinterview
auditinterview
selectieïnterview
motivationalinterview
diepteïnterview

Referenceframework Researchinterview

Het Referenceframework Researchinterview (RFRI) is een (onderzoeks-) interviewmethode ten behoeve van kwalitatief wetenschappelijk, parlementair, medisch en journalistiek onderzoek.

Het rendement van een onderzoeksinterview wordt naast de inhoudelijke kennis van zaken voor het overgrote deel bepaald door de interviewtechniek en interviewvaardigheden van de onderzoeker/interviewer. Doorslaggevend daarbij is haar/zijn vermogen de interactie tussen haar/hem en de geïnterviewde professioneel te beheersen en te beïnvloeden.

Een doelgericht, effectief gestructureerd en professioneel geleid onderzoeks-, parlementair-, investigative-, anamnese-, journalistiek-, incidenten-, research-, audit-, selectie-, motivational- en diepteïnterview:
levert een overdracht van accurate, complete en relevante informatie (kennis, inzicht en perceptie) van de geïnterviewde naar de interviewer;
bepaalt in hoge mate de kwaliteit en de betrouwbaarheid van de onderzoeksresultaten en de onderzoeksbevindingen;
en beïnvloedt zo uiteindelijk het imago van de onderzoeker en het researchbureau, de instelling, organisatie of de onderzoeksinstantie.

Om de (onderzoeks-) interviewvaardigheden en interviewtechniek op professioneel niveau te ontwikkelen heeft MJDB het RFRI Onderzoeksinterview opgezet.

Onderzoeksinterview Methode

Referenceframework Research

De waarde en relevantie van door interview verkregen kennis en inzichten worden bepaald door de ethiek, techniek en vaardigheden van de interviewer. De methode van het RFRI Referenceframework Researchinterview is erop gericht om deze op professioneel niveau te ontwikkelen en te trainen.

Het Referenceframework Researchinterview focust als (onderzoeks-) interviewmethode op de wisselwerking van gedrag tussen de interviewer en de geïnterviewde en de beïnvloeding over en weer door woord, houding en intentie. Een professioneel onderzoeksinterviewer beheerst het aanwenden en incasseren van deze invloed. Het RFRI Onderzoeksinterview geeft daar inzicht in en biedt de mogelijkheid die beheersing te ontwikkelen.

De geïnterviewde (respondent, cliënt, patiënt, betrokkene, participant, bevraagde) heeft haar/zijn voor onderzoek relevante kennis, ervaring, inzichten en percepties. Het is aan de onderzoeksinterviewer om
acceptatie van de geïnterviewde te krijgen om die kennis, ervaring, inzichten en percepties te delen;
deze acceptatie gedurende het interview te behouden;
door de betekenis- en belevingswereld (Referenceframework) die deze kennis/ervaring/inzichten/percepties voor de geïnterviewde heeft te herkennen, te erkennen en te exploreren (Research);
en de geïnterviewde te begeleiden (Interview) in het zo feitelijk mogelijk overbrengen van die kennis, ervaring en inzichten die ten grondslag liggen aan het Referenceframework (betekenis- en belevingswereld) van de geïnterviewde.

In dit interactieproces met de geïnterviewde beheerst de interviewer tevens zijn eigen Referenceframework en kan hij deze effectief en vaardig inzetten.

Onderzoeksinterview Training

Voor:

commissie(-lid)
analist
arts/specialist
journalist
rapporteur
wetenschapper
auditor
assessor
coach
onderzoeker
ombudsman/vrouw

InteractiePracticum Onderzoeksinterview

Het InteractiePracticum Onderzoeksinterview traint interviewtechniek en interviewvaardigheden ten behoeve van het parlementair-, investigative-, anamnese-, journalistiek-, incidenten-, research-, audit-, selectie-, motivational- en diepteïnterview. Het is een investering in essentiële voorwaarden om het Onderzoeksinterview voorbij de vanzelfsprekenheid en de gewoonte op onderscheidend en professioneel niveau te kunnen voeren.

Trainen in een InteractiePracticum Onderzoeksinterview is het
door aangeboden kennis gemotiveerd proberen en repeteren van interviewvaardigheden;
om zo mogelijkheden te ontdekken en toe te passen in de interactie met de geïnterviewde;
om zo uiteindelijk (optimaal) verantwoordelijkheid te nemen voor het interviewproces.

Het nemen van die verantwoordelijkheid train je aan de hand van
inzicht in de RFRI methode van het Onderzoeksinterview;
en de hieruit voortvloeiende interviewvaardigheden die een effectief Onderzoeksinterview bevorderen.

Het InteractiePracticum Onderzoeksinterview kenmerkt zich door de intensieve mate en wijze van oefenen … dat baart de kunst, en een maximale groepsgrootte van vier deelnemers.

MJDB

Partners & Netwerk

MJDB heeft het RFRI Onderzoeksinterview met zorg en in samenspraak met deelnemers en opdrachtgevers opgezet. De Algemene Rekenkamer is daarbij zijn voornaamste opdrachtgever en sparringpartner. Als kleine onderneming biedt MJDB een directe verstandhouding en samenwerking in het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van het InteractiePracticum Onderzoeksinterview.

Opdrachtgevers voor en deelnemers aan het InteractiePracticum Onderzoeksinterview zijn bedrijven, organisaties en professionals uit de profit- en de non-profitsector die het interview of vraaggesprek inzetten om voor onderzoek relevante kennis en inzichten te vergaren.

MJDB ontwerpt en verzorgt het InteractiePracticum Onderzoeksinterview in samenwerking met partners uit zijn netwerk. En met de onontbeerlijke steun van
Fred Rijkers (Ynord);
Hans Rozestraten (Met Hans);
Herman Verhaaren (Sensor Communicatie).

MJDB | Marc de Boer

Met het ontwerpen, organiseren en trainen staat MJDB | Marc de Boer aan de basis van het InteractiePracticum Onderzoeksinterview. Hij gaat hierbij consciëntieus, (gewetensvol, zorgvuldig, nauwgezet), pragmatisch (feitelijk, inspelend op de praktijk) en vakmatig (kennis van zaken, oog voor detail) te werk. Op HBO-niveau opgeleid aan de Toneelacademie Maastricht en daarmee eerstegraads onderwijsbevoegd heeft hij trainingservaring vanaf eind jaren ‘80 tot op heden.

Vanaf 2001 tot en met 2016 trainde hij interviewvaardigheden bij de Algemene Rekenkamer. Daar ontwikkelde hij het trainen van het onderzoeksinterview tot het InteractiePracticum RFRI Onderzoeksinterview. Zijn Basis- en Update InteractiePracticum Onderzoeksinterview vormen een vast onderdeel van de interne opleiding van elke onderzoeker die bij de Algemene Rekenkamer komt werken.

Zijn werkwijze is geëvalueerd als:
betrokken, duidelijk, met deskundige feedback en specifiek advies, veilig.

Contact

Wilt u meer informatie of een offerte? Heeft u vragen? Of opmerkingen?
Neem dan contact op met MJDB | Marc de Boer.
MJDB staat open voor een vrijblijvende en nadere kennismaking en/of uitwisseling van wensen, ideeën of vragen.

In het contactformulier vraagt MJDB om naam-, e-mailadres- en berichtgegevens. Zo weet MJDB wie waarom contact opneemt. En kan het desgewenst een bericht beantwoorden. Het invullen en versturen van deze gegevens is tegelijk toestemming aan MJDB om ze in de MJDBmailbox te bewaren en ze enkel te gebruiken voor het onderhouden van het onderling contact. Bij het eindigen daarvan verwijdert MJDB de gegevens.
Eerder gegevens wissen? Overzicht van de door MJDB bewaarde gegevens? Geef het aan en er wordt per omgaande aan voldaan.

MJDB staat onder nr.9198716 ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
En voert zelfstandig opdrachten uit naar overeen te komen Algemene Voorwaarden.